Bez kategorii

Grunt – Emalia IZOLEP

Emalia ma niską zawartość rozpuszczalników organicznych, co pozwala uzyskać grubą powłokę o wysokich właściwościach fizyko-mechanicznych. A zawarty w niej aluminiowy proszek wzmacnia właściwości ochronne tworząc efekt bariery.

Zakres stosowania:
IZOLEP-mastic stosuje się jako ochronę przed korozją wyrobów i konstrukcji stalowych, we wszystkich makroregionach, środowiskach i klimatach zgodnie z ISO 12944-5:2007.
Powłoka IZOLEPU jest odporna na działanie ropy naftowej i produktów ropopochodnych, roztworów soli, kwasów i zasad. Może być stosowany do zewnętrznej ochrony rurociągów sieci cieplnej. Używa się go jako gruntu w kompleksowych rozwiązaniach antykorozyjnych w połączeniu z emaliami POLITON UR , POLITON UR(UV) i z innymi farbami na bazie epoksydowej, poliuretanowej i akrylowej. Podkład IZOLEP poleca się zarówno na nowe powierzchnie, jak i pokryte silnie związaną rdzą, resztkami starych powłok malarskich epoksydowych, poliuretanowych itp.